Coronavirus Covid-19. Alles Wat Je Moet Weten

Published Dec 18, 20
6 min read

Coronavirus: Ook Nu Gewoon Naar De Tandarts!

Dat is belangrijk om te zorgen dat iedereen werkzaam kan blijven in de huisartsenpraktijk, niet alleen de praktijkhouders en huisartsen in loondienst, maar ook de waarnemend huisartsen. Want zeker in deze crisistijden is iedereen heel hard nodig. We zien bij huisartsen een hoge bereidheid om in te springen waar dat nodig is.

Ella Kalsbeek: “Iedereen is keihard nodig op dit moment. Deze crisis is niet snel voorbij, dus we moeten daarbij niet alleen kijken naar vandaag, maar ook naar morgen - Wat weten we allemaal nog niet over het coronavirus? - NOS. Kijk daarom samen welke capaciteit waar en wanneer nodig is en hoe je dat met elkaar kunt regelen. Wij maken ons er ondertussen hard voor bij de NZa dat er zeer spoedig een noodvoorziening komt, zodat de omzet van huisartsenpraktijken geen gevaar loopt en dus ook de inzet van opdrachtnemers/waarnemers kan blijven plaatsvinden.

Informatie Coronavirus Covid-19 - Nieuwsbericht

Daarvan heeft de LHV voor u een overzicht gemaakt. Op 18 maart debatteerde de Tweede Kamer over het coronavirus. Wij zijn blij dat minister Bruins in dit debat meer inzicht gaf in waarom de mondmaskers voor zorgverleners er nog steeds niet zijn. Hierom heeft de LHV herhaaldelijk gevraagd - Informatie over het coronavirus COVID-19. De minister benadrukte de complexiteit van het voorzien van de Nederlandse zorg van voldoende hulpmiddelen: er zijn veel kapers op de kust, er wordt overboden door andere partijen en zelfs bedreigingen en fraude zijn aan de orde om beschermingsmiddelen te bemachtigen.

Onder druk -vooral van de LHV- heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen zoals mondmaskers gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie, zodat zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben. Ook vandaag zijn wij hierover weer in het nieuws geweest. Wij hebben opnieuw voorzichtige hoop op een oplossing voor de grote tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor huisartsen, maar de komende dagen zal moeten blijken of de benodigde middelen ook daadwerkelijk bij huisartsenpraktijken en -posten arriveren.

Groot Onderzoek Naar Het Nieuwe Coronavirus

Groot Onderzoek Naar Het Nieuwe CoronavirusAlles Over Het Coronavirus

Morgen komt het RIVM met een advies voor het testbeleid, specifiek voor huisartsen en hun medewerkers. Ons pleidooi voor meer duidelijkheid over de aankomst van nieuwe beschermingsmaterialen laten we nog onverminderd horen. Ook in het Kamerdebat dat op dit moment aan de gang is. Zodra daar nieuws over is, laten we u dat weten. Coronatest voor vakantie - COVID-19 vrije verklaring reizigers.

LHV is, samen VPHuisartsen en InEen, in gesprek met de NZa en de zorgverzekeraars om te zoeken naar oplossingen om financiële problemen te voorkomen. Lees daar meer over in dit nieuwsbericht. Mentale gezondheid en het coronavirus. We krijgen van leden veel vragen over praktische zaken. We hadden goede hoop dat er vanuit VWS vandaag nieuws zou komen over extra beschermingsmiddelen.

Informatie Over Het Coronavirus Covid-19

Ella Kalsbeek, voorzitter LHV: “Ik vind dit onbegrijpelijk. We horen als LHV van verschillende, betrouwbare aanbieders die nog partijen zouden hebben. Zoals afgesproken, sturen we die allemaal door naar VWS zodat zij de materialen kunnen regelen. Vervolgens horen we daar niets meer van. Het kan toch niet zo zijn dat huisartsen en hun personeel zonder adequate bescherming naar patiënten toe moeten? We zien huisartsen zich in allerlei bochten wringen om nog aan spullen te komen, tot aan oproepjes onder patiënten of zij misschien nog maskers hebben liggen - Coronavirus in Overijssel - Provincie Overijssel.

Dat is toch te zot voor woorden? We vragen VWS om eindelijk helderheid te geven: zijn er materialen in aankomst of niet?” Zonder de juiste beschermingsmiddelen kunnen huisartsen geen zorg meer verlenen aan patiënten die mogelijk besmet zijn. Dan zullen ze moeten opschalen en dat zal een grotere druk leggen op de andere zorgverleners, zoals andere praktijken, de GGD en de ziekenhuizen (Laatste nieuws over corona - ActiZ).

Coronavirus: Gevolgen Voor Aanvraag Of Verblijf

Coronavirus Covid-19 In De RegioKinderen En Het Coronavirus

We hebben de Kamerleden gewezen op de grote problemen met de beschermingsmiddelen, zodat zij de minister hierop kunnen aanspreken. : het RIVM meldt dat zij met een aanpak gaan komen voor inzameling, reiniging en hergebruik van maskers. Tot die tijd vragen wij u de maskers te bewaren. Lees hier meer over in de geüpdatete versie van de praktische tips.

Zowel voor henzelf als voor hun medewerkers. De KNOV en het RIVM werken aan een richtlijn voor zwangeren en verloskundigen. Ook is er een multidisciplinaire werkgroep bezig met advies voor zorgverleners met een verminderde weerstand. Alles over het coronavirus - Gemeente Lansingerland. Zodra die richtlijnen er zijn, zal de LHV die hier aankondigen. Woensdag 18 maart is er een webinar te volgen via medischescholing.

Alle Informatie Over Werk En Corona

Deze scholing is gratis, geaccrediteerd voor 1 punt en gericht op huisartsen. Meer informatie en inschrijven Ook vandaag (16 maart 2020) vraagt de LHV in Nieuwsuur, de Telegraaf en Medisch Contact aandacht voor de grote zorgen over de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen: ‘Het moet nú opgelost worden - Mentale gezondheid en het coronavirus - Trimbos.nl.’ Uiteraard hebben wij vandaag het tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in de huisartsenpraktijk en op huisartsenposten in het bestuurlijke crisisoverleg aan de orde gesteld als meest urgent op te lossen punt nu.

Momenteel wordt namelijk onderzocht of en hoe beschermingsmiddelen te hergebruiken zijn. Zowel minister de Jonge van VWS als de zorgverzekeraars hebben aangegeven dat zorgverleners nu moeten doen wat nodig is en dat zij later voor een financiële regeling zullen zorgen. Dat kwam mede op ons aandringen vandaag aan de orde in een bestuurlijk overleg met een groot aantal partijen over het coronavirus.

Coronavirus Covid-19 - Ggd Amsterdam

Vanaf deze week is het landelijke publieksnummer 0800-1351 dagelijks twee uur langer open; van 8 tot 22 uur. Wij hebben hier steeds op aangedrongen, omdat dit de huisartsenposten ontlast. Op initiatief van o. a. Medisch Contact, De Geneeskundestudent en de KNMG is vandaag een speciaal vacatureplatform gelanceerd vanwege de vraag naar extra zorgpersoneel in de strijd tegen het coronavirus.

nl/covid19 gratis vacatures plaatsen voor extra personeel. Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen voor onderwijs, horeca en sport aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De LHV staat achter deze rigoureuzere maatregelen zoals het sluiten van de scholen. Ook omdat deze bijdragen aan de brede bewustwording van de ernst van de situatie en wat deze van iedereen vraagt.

Coronatest Voor Vakantie - Covid-19 Vrije Verklaring ReizigersDat is voor de continuïteit van zorg van groot belang. De afgelopen dagen namen de signalen over een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen in huisartsenpraktijken en op huisartsenposten in snel tempo toe; de bodem van de voorraad is bereikt. En dat terwijl we al anderhalve week wachten op bevoorrading onder landelijke coördinatie, zoals in het debat op donderdag 5 maart door minister Bruins toegezegd.

LHV-voorzitter Ella Kalsbeek zei daarover zondag 15 maart in tv-programma EenVandaag: "We kaarten dagelijks aan bij het ministerie van VWS dat spullen de huisartsen niet bereiken, maar krijgen geen antwoord op de vraag wat het probleem is. Het kan zijn dat ze het zelf niet weten, het kan ook zijn dat er andere redenen zijn, maar dat interesseert mij ook niet (GGD'en testen op COVID-19 - GGD GHOR Nederland).

Informatie Over Het Coronavirus Covid-19

Dat kan natuurlijk niet. Ten eerste worden ze daar zelf ziek van. En ten tweede, als ze zelf besmet raken, gaan ze andere patiënten misschien ook besmetten. Coronavirus artikelen - EWmagazine.nl - Elsevier. Dat moet echt voorkomen worden". Als er niet snel helderheid komt, zullen wij als LHV huisartsen adviseren om op een andere manier zorg te verlenen, of misschien zelfs (tijdelijk) van zorg af te zien.

More from 10 kilo afvallen

Navigation

Home

Latest Posts

Wat Is Droogtrainen? Beste Methode

Published Oct 17, 21
7 min read

Loopband Kopen Tipsl

Published Oct 12, 21
6 min read

Droog Trainen Protocol Mannen

Published Oct 01, 21
7 min read